Firma P.H.U. LAWENDA Renata Stono-Ciołkowska będąca właścicielem strony internetowej www.zielarzradzi.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby chronić prywatność swoich Klientów w zakresie prowadzonej przez nas działalności.
Poniższa Polityka Prywatności ukazuje w jaki sposób dbamy o dane osobowe naszych Klientów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część sklepu internetowego www.zielarzradzi.pl dlatego podjęta przez Państwa decyzja o dokonaniu zakupów w naszym sklepie internetowym oznacza automatyczną akceptację naszej  Polityki Prywatności.
W związku z powyższym przed rozpoczęciem korzystania z naszego sklepu internetowego www.zielarzradzi.pl zachęcamy Państwa do szczegółowego zapoznania się z Polityką Prywatności, która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych naszych Kupujących.

1) Administrator
Administratorem danych podawanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu Zamówienia jest firma
P.H.U. LAWENDA Renata Stono–Ciołkowska
z siedzibą w:
46-320 Praszka, ul. Kopernika 10e/28
NIP 873 125 77 69

2) Gromadzone Dane
Gromadzone przez nas dane osobowe obejmują informacje niezbędne do zrealizowania zamówienia i obejmują tzw. dane kontaktowe:
- imię i nazwisko Kupującego,
- adres mailowy oraz telefon Kupującego
- adres dostawy wybrany przez Kupującego.
UWAGA: podanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.

3) Cele przetwarzania Danych
Dane osobowe podane w formularzu zamówienia przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zamówienia, złożonego w ramach działalności sklepu internetowego www.zielarzradzi.pl.
Przetwarzanie danych obejmuje:
- ewentualny kontakt z Kupującymi (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty email)
- kwestie księgowe (w przypadku zaznaczenia przez Kupującego opcji „faktura”)
- realizację wysyłki pod adres wskazany przez Kupującego.
Dane podane przez Kupujących w procesie Rejestracji, będą przetwarzane w celach marketingowych i reklamowych wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody na takie przetwarzanie.
Dane podane przez Kupujących będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora i w żadnym przypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.
Niepodanie określonych w Polityce Prywatności danych w procesie składania Zamówienia uniemożliwia jego realizację.
Brak zgody Kupującego na przetwarzanie jego Danych dla celów marketingowych i reklamowych w żaden sposób nie wpływa na możliwość jego Rejestracji oraz możliwość składania przez niego Zamówień.

4) Podstawa przetwarzania Danych
Dane przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażanej przez Kupującego, poprzez potwierdzenie zgody na przetwarzanie danych w odpowiedniej części formularza rejestracyjnego.
Dane przetwarzane będą w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Uwaga: przypominamy, że podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia.

5) Prawa Kupującego
Kupujący ma – bez ograniczeń czasowych - prawo dostępu do treści Danych w celu:
- poprawienia danych
- aktualizacji danych
- usunięcia Danych ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od Umowy a także jej rozwiązania lub wygaśnięcia

Uwaga: Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Kupujący nie uregulował wszystkich należności za złożone Zamówienie. W przypadku uregulowania rozliczeń, dane zostaną natychmiast usunięte, jeśli takie jest postanowienie Kupującego.

6) Zabezpieczenie Danych
Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania Danych, a w szczególności zabezpiecza Dane przed ich zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator nie udostępnia danych osobom nieupoważnionym, a do przetwarzania danych dopuszczane są  wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora.
Administrator prowadzi osobną ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.

7) Informacje o plikach cookies
Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to plikami tekstowe zapisywanymi i przechowywanymi w pamięci urządzenia Kupującego. Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
Sklep internetowy www.zielarzradzi.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików:
a. niezbędne do przeglądania oferty,
b. niezbędne do logowania,
c. niezbędne do wykonywania zakupów,
d. zapewniające bezpieczeństwo transakcji,
e. umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Kupującego ustawień,
f. umożliwiające otrzymanie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Kupującego.
Kupujący może dokonać całkowitego wyłączenia obsługi plików cookies. W tym celu musi powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej www.zielarzradzi.pl i jej podstron.
Uwaga: ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.zielarzradzi.pl.
Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej, stanowi według art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

8) Pozostałe postanowienia
W przypadku, gdy okaże się to konieczne dane zostaną udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Administrator przekaże jednak zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości wyłącznie na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zaznaczając, że obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.